Nhà cho thuê

7.2 tỷ

300 m2

Hẻm

25/11/2020

7.2 tỷ

300 m2

Nhà Mặt tiền

21/11/2020

4.9 tỷ

150 m2

Nhà Mặt tiền

21/11/2020

5.2 tỷ

314 m2

Nhà Mặt tiền

18/11/2020

9 tỷ

100 m2

Nhà Mặt tiền

18/11/2020

3.75 tỷ

150 m2

Nhà Mặt tiền

17/11/2020

5.9 tỷ

150 m2

Nhà Mặt tiền

17/11/2020

10.5 tỷ

300 m2

Nhà Mặt tiền

17/11/2020

7.2 tỷ

300 m2

Nhà Mặt tiền

17/11/2020