Đất dự án

6 tỷ

300 m2

Nhà Mặt tiền

02/12/2020

21 tỷ

300 m2

Nhà Mặt tiền

17/11/2020

9.15 tỷ

200 m2

Nhà Mặt tiền

17/11/2020

7.45 tỷ

260 m2

Nhà Mặt tiền

17/11/2020