Mặt bằng - kho xưởng

95 tỷ

100000 m2

Nhà Mặt tiền

02/06/2020

50 tỷ

31072 m2

Nhà Mặt tiền

19/05/2015

4.4 tỷ

700 m2

Nhà Mặt tiền

18/07/2014

90 triệu

m2

Nhà Mặt tiền

15/07/2014

4.3 tỷ

1000 m2

Nhà Mặt tiền

22/12/2013