Đất thổ cư

100 triệu

m2

Nhà Mặt tiền

25/06/2020

4.5 tỷ

150 m2

Nhà Mặt tiền

24/06/2020

73 tỷ

m2

Nhà Mặt tiền

24/06/2020

2.45 tỷ

100 m2

Nhà Mặt tiền

03/06/2020

4.8 tỷ

85 m2

Nhà Mặt tiền

02/06/2020

1.48 tỷ

95 m2

Nhà Mặt tiền

02/06/2020

2.35 tỷ

m2

Nhà Mặt tiền

28/09/2019

10.5 tỷ

300 m2

Nhà Mặt tiền

24/08/2018

3.15 tỷ

125 m2

Nhà Mặt tiền

24/08/2018

4.9 tỷ

100 m2

Nhà Mặt tiền

01/08/2018