Đất thổ cư

33 tỷ

3200 m2

Nhà Mặt tiền

17/11/2020

11 tỷ

420 m2

Nhà Mặt tiền

17/11/2020

27 tỷ

1000 m2

Nhà Mặt tiền

17/11/2020

4.8 tỷ

85 m2

Nhà Mặt tiền

02/06/2020