Nhà phố

4.83 tỷ

161 m2

Nhà Mặt tiền

22/12/2020

5.9 tỷ

130 m2

Đường nội bộ

22/12/2020

6.9 tỷ

600 m2

Nhà Mặt tiền

22/12/2020

2.18 tỷ

49 m2

Nhà Mặt tiền

30/11/2020

3.6 tỷ

156 m2

Nhà Mặt tiền

26/11/2020

7.2 tỷ

300 m2

Nhà Mặt tiền

21/11/2020

5.65 tỷ

100 m2

Nhà Mặt tiền

21/11/2020

3 tỷ

65 m2

Nhà Mặt tiền

17/11/2020

6.6 tỷ

150 m2

Nhà Mặt tiền

17/11/2020

6.65 tỷ

300 m2

Nhà Mặt tiền

17/11/2020