Biệt thự

5.2 tỷ

112 m2

Nhà Mặt tiền

02/06/2020

4.2 tỷ

300 m2

Nhà Mặt tiền

03/06/2016

2.9 tỷ

243 m2

Nhà Mặt tiền

29/08/2015

7.5 tỷ

500 m2

Nhà Mặt tiền

02/03/2016

7.1 tỷ

620 m2

Nhà Mặt tiền

23/11/2015

8.8 tỷ

470 m2

Nhà Mặt tiền

24/03/2015

8.5 tỷ

600 m2

Nhà Mặt tiền

02/12/2014

3.9 tỷ

m2

Nhà Mặt tiền

17/11/2014

7.5 tỷ

m2

Nhà Mặt tiền

17/06/2014

3 tỷ

140 m2

Nhà Mặt tiền

17/06/2014