Việt Nam phối hợp với Singapore lập điều chỉnh Quy hoạch đảo Phú Quốc