Nhà Bán

4.34 tỷ

m2

Nhà Mặt tiền

25/06/2020

2.6 tỷ

100 m2

Nhà Mặt tiền

24/06/2020

7.15 tỷ

m2

Nhà Mặt tiền

24/06/2020

75 tỷ

m2

Nhà Mặt tiền

24/06/2020

7.8 tỷ

m2

Nhà Mặt tiền

18/06/2020

900 triệu

m2

Nhà Mặt tiền

05/06/2020

25.5 tỷ

m2

Nhà Mặt tiền

03/06/2020

4.55 tỷ

100 m2

Nhà Mặt tiền

03/06/2020

2.65 tỷ

90 m2

Nhà Mặt tiền

02/06/2020

4.7 tỷ

85 m2

Nhà Mặt tiền

02/06/2020