Nhà Bán

4.34 tỷ

m2

Nhà Mặt tiền

25/06/2020

2.6 tỷ

100 m2

Nhà Mặt tiền

24/06/2020

7.15 tỷ

m2

Nhà Mặt tiền

24/06/2020

7.8 tỷ

m2

Nhà Mặt tiền

18/06/2020

65 tỷ

845 m2

Nhà Mặt tiền

16/06/2020

1 tỷ

m2

Nhà Mặt tiền

05/06/2020

27.8 tỷ

m2

Nhà Mặt tiền

04/06/2020

5 tỷ

100 m2

Nhà Mặt tiền

03/06/2020

4.55 tỷ

100 m2

Nhà Mặt tiền

03/06/2020

7.188 tỷ

m2

Nhà Mặt tiền

02/06/2020