Nhà Bán

4.2 tỷ

250 m2

Nhà Mặt tiền

13/04/2022

8.8 tỷ

150 m2

Nhà Mặt tiền

13/04/2022

5.48 tỷ

230 m2

Nhà Mặt tiền

11/11/2021

2.88 tỷ

80 m2

Nhà Mặt tiền

03/11/2021

2.79 tỷ

68 m2

Nhà Mặt tiền

03/11/2021

8.39 tỷ

400 m2

Nhà Mặt tiền

02/11/2021

9.6 tỷ

332 m2

Nhà Mặt tiền

02/11/2021

9.6 tỷ

330 m2

Nhà Mặt tiền

02/11/2021

6.9 tỷ

429 m2

Nhà Mặt tiền

28/10/2021

48 tỷ

m2

Nhà Mặt tiền

23/01/2021